Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P.G. Vreede (12/12/1909, adsp.v.) (Woonplaats: Haarlem)
naam: J.P. Kool (25/4/1913, adsp.v.) (Woonplaats: Haarlem)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722