Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.L. Götz van der Vet, geb. Driessen (3/9/1884) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: T. Jaspers (17/12/1912) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W. Bieren (6/4/1905, Schilderes) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B. Wirding (Woonplaats: Amsterdam)
naam: Chr. Koel (8/7/1889, kraamverpl.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: E. de Boer (22/3/1897, costuumnaaister) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.W. Buddelmeijer (2/4/1912, Kinderjuffr.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B.W. Kienhuis (28/7/1910, huish.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.P.L. Postma (13/5/1909, huish.) (Woonplaats: Sloterdijk)
naam: M.S. de Boer (27/10/1901, onderws.) (Woonplaats: Haarlem)
naam: G. van Gelderen (20/5/1901, leerares MO LO) (Woonplaats: Haarlem)
naam: M. Boerdijk (18/8/1896, Verpleegster) (Woonplaats: Santpoort)
Datum document:1933
Wandelgroep: Dames
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722