Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Sieders (15/3/1901, adj.com.telegr.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: R.J. de Groot (17/2/1913, kantoorbediende) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: F.M. Garnier (27/1/1898, Verkoopster) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.M.W.M. Leijgraaff (18/12/1906, Verkoopster) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.L. van Stolk (16/10/1901) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A.G.M. Kop (13/11/1912, rijksklerk) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.A. Muëtgeert (30/11/1907, typiste) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: D. Verzijden (23/6/1903) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.A. Gerdes (17/6/1901) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M.C.M. van Wijhe (22/12/1907, onderws.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: Siegebeek geb. van Heukelom (13/3/1911) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: B.C.J. Fruin (15/8/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722