Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: W.G. van Dam-Koes (11/11/1891) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: A.P. Bongers (26/3/1901) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: M.E. Just de la Paisièzes (5/1/1909) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: W.J.L.H. Hooft (20/10/1916) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: M. Budding (10/9/1907, secret.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: B. Reijers (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: E. Röel (11/5/1915) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: C.Th. Steffelaar (5/4/1905, leerares lich.oef.) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: C. Kersten (22/9/1912) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: T. Overduijn-v Bergen Henegouwen (Woonplaats: 's- Gravenhage)
naam: A. van Lakenveld-van Bruggen (20/10/1892) (Woonplaats: 's- Gravenhage)
naam: T.G.C. Snelders (15/3/1906, gym. onderws.) (Woonplaats: 's- Gravenhage)
naam: A.F.J. Dijkgraaf (6/10/1898) (Woonplaats: 's- Gravenhage)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722