Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: Timmerman (23/5/1918)
Datum document:1933
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1135
Deel:1933, burgers individueel, volgnummers 2034 - 2722