Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A. Kok (28/11/1914, dienstplichtig gren.)
naam: G. Boersma (8/5/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: Peyster (Sergeant)
naam: v. der Velde (Sergeant)
naam: Zwanenberg (Sergeant)
naam: Minne (korporaal ziekenverpleger)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1136
Deel:1934, militairen, volgnummers 26 - 885