Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G.H. van der Spek (1e Luitenant)
naam: A.W. de Niet (18/2/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: C. Smaling (1/4/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: M.J. Mers (9/10/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: B. Krommendam (30/6/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: J.A. Burghoorn (29/9/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: Th.W. Punt (24/5/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: B. Peusschers (31/5/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: P.C.J. Meijer (3/4/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: C.M. Koornneef (5/9/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: J. Kegge (25/1/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: H.B.A. Beckers (14/9/1914, dienstplichtig soldaat)
naam: J. Riet (5/1/1914, dienstplichtig soldaat)
Datum document:1934
Wandelgroep: 11e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1136
Deel:1934, militairen, volgnummers 26 - 885