Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: R.A.M. Visser (26/5/1894, Wachtmeester)
naam: J. Stip (15/4/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: T. van Vliet (7/8/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: L. Wilting (28/7/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: L. Cordes (23/1/1913, Dienstplichtige)
naam: G.A. Geerts (2/12/1913, Dienstplichtige)
naam: J. Goris (3/1/1914, Dienstplichtige)
naam: M. de Jong (9/2/1914, Dienstplichtige)
naam: P. Ouweneel (20/7/1914, Dienstplichtige)
naam: J.G. Remijn (27/7/1914, Dienstplichtige)
naam: G. Simon (4/8/1914, Dienstplichtige)
naam: D. Smelt (27/12/1913, Dienstplichtige)
naam: J. Tettelaar (7/1/1914, Dienstplichtige)
naam: H.J. Vos (27/8/1913, Dienstplichtige)
naam: W. Vogelzang (sergeant verrzorger)
Datum document:1934
Wandelgroep: Remonte Depot
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1137
Deel:1934, militairen, volgnummers 886 - 1398