Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Gerritsen (6/9/1901, 1 Luitenant) (Woonplaats: Assen)
naam: Th.A.F.G.E. Hoffmann (12/6/1902, reserve 1 luitenant) (Woonplaats: Naarden)
naam: L.J. van Nes (22/11/1887, res 1 luitenant genie) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.D. Hamstra Pik (28/8/1897, reserve 1 luitenant infanterie) (Woonplaats: Vlaardingen)
naam: J.L.I. Baruch (9/1/1906, reserve 1 luitenant 17 R I.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Kroes (13/6/1910, 2 luitenant Genie) (Woonplaats: Breda)
naam: P. Dregmans (14/2/1909, reserve 2 luitenant) (Woonplaats: Bilthoven)
naam: M.P. van Ommeren (1/9/1911, reserve 2 luitenant 5 RVA) (Woonplaats: A'foort)
naam: H.B. Sanders (27/10/1912, reserve 2 luitenant) (Woonplaats: Enschede)
Datum document:1934
Wandelgroep: officieren 40 en 50 km
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1137
Deel:1934, militairen, volgnummers 886 - 1398