Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.C.M. Hofland (15/3/1894, reserve 1 luitenant 6 RI) (Woonplaats: Tilburg)
naam: P.J. Berlemon (4/6/1884, adj. oo MA) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1137
Deel:1934, militairen, volgnummers 886 - 1398