Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. van Bruggen (25/4/1902, Rijksveldwachter)
naam: C.H. Pruysers (19/8/1906, Rijksveldwachter)
naam: J. Breedveld (30/11/1896, Rijksveldwachter)
naam: F.J. van den Brink (20/4/1906, Rijksveldwachter)
naam: C. de Ruyter (10/9/1906, Rijksveldwachter)
naam: H. v.d. Veen (12/10/1905, Rijksveldwachter)
naam: W.J. Ros (3/5/1891, Rijksveldwachter)
naam: D. van Rossum (13/12/1896, Rijksveldwachter)
naam: J.L. Breetvelt (13/12/1905, Rijksveldwachter)
naam: A. Beek (15/8/1906, Rijksveldwachter)
naam: A. Koning (4/6/1890, Rijksveldwachter)
Datum document:1934
Wandelgroep: Rijksveldwacht
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263