Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L.M. Goedhart (12/8/1906, detach. ct.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.C. van den Berge (6/2/1911) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Bieren (26/1/1898) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.A.M. Bijl (16/5/1903) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A.J. Cosijnsen (11/11/1914) (Woonplaats: Bussum)
naam: C.Th. Dobber (7/12/1918) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: D.J.H. Dreux (27/5/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Erends (5/3/1912) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.C. van Houten (5/2/1912) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: G.W. Kamperman (26/2/1911) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: E. Kanneworff (9/5/1909) (Woonplaats: Bussum)
naam: H. Loggen (9/8/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C. Mays (6/1/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B.P. Pardaan (13/9/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J.D. Pauw (21/2/1904) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: Th.W. Polet (13/3/1914) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1934
Wandelgroep: Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263