Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.H. Voorn (16/1/1909, huishoudster) (Woonplaats: Zandvoort)
naam: C.H. Verhaaf (leerares gymn.)
Datum document:1934
Wandelgroep: Damesgr. Vrijw. Burgerw. A'dam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263