Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: S. Jaski (26/2/1886) (Woonplaats: Heerlen)
naam: B.H.J.F. Bollen (10/12/1907) (Woonplaats: Eindhoven)
naam: C.J. Verbunt (23/3/1914) (Woonplaats: Heerlen)
naam: J.H.H.G. Loozen (25/3/1899) (Woonplaats: Heerlen)
naam: N. Zomer (16/8/1901) (Woonplaats: Heerlen)
naam: W.P. Ververgaert (30/12/1910) (Woonplaats: Heerlen)
naam: A.J.M. Wierts (10/6/1906) (Woonplaats: Heerlen)
naam: P. Steynen (Woonplaats: Heerlen)
naam: J.B.A.M. Schiphorst (21/6/1909, volontair gem. secr. reserve 2e l. 15RI) (Woonplaats: Heerlen)
Datum document:1934
Wandelgroep: Vrijw. Burgerwacht Heerlen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263