Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Eigendorp (14/12/1897, ag. v. pol) (Woonplaats: Zaandam)
naam: Tj. Bijlenga (28/5/1891, ag.v. pol.) (Woonplaats: Zaandam)
naam: H. van der Kraan (30/10/1897, agent van politie) (Woonplaats: Zaandam)
naam: A. Moerdijk (23/11/1898, agent van politie) (Woonplaats: Zaandam)
naam: J.J. Merkus (24/9/1888, agent van politie) (Woonplaats: Zaandam)
Datum document:1934
Wandelgroep: Politie Wandelsportclub Zaandam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263