Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: D. van der Winden (10/3/1907) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.B. van der Winden (18/7/1905) (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1934
Wandelgroep: Haagsche Vierdaagsche
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263