Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Zittersteijn (21/6/1917) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: Th. v.d. Horst (1/8/1916) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: R. Wartensleben (5/8/1916) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: M.L. Berlott-Minnaar (3/7/1898) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: H. Koning- Gijsbers (20/1/1901) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: A.C. Bogaard-v.d. Hoek (1/6/1905) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: H.H. Hess (16/2/1916) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: W. Slebos-van Houten (9/4/1904) (Woonplaats: 's Gravenhage)
Datum document:1934
Wandelgroep: ' De Princevlag ''
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263