Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.C. Parmentier (22/12/1909) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A.D. Peiffer (1/1/1918) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.A. Visser (25/3/1901) (Woonplaats: Den Haag)
naam: F. van Rantwijk (5/8/1914) (Woonplaats: Scheveningen)
naam: J.C. Kist (22/9/1913) (Woonplaats: Leiden)
naam: G.J. van Kamp (21/5/1914) (Woonplaats: Loosduinen)
naam: H. Sijthoff (21/1/1911) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H.G.J.F. v.d. Weijer (14/1/1911)
naam: H. van Couten-Piccardt Wieringa (Woonplaats: Voorburg)
naam: Jac. van Kamer (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1934
Wandelgroep: Nat. Jongeren Verbond Den Haag
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263