Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H. van Helten-van Olst (15/4/1910) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J. v.d. Steen (5/6/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: E. Limburg (7/2/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A. v.d. Meij (2/8/1912) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: D. van Hattem (20/7/1912) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M. Margés (16/5/1906) (Woonplaats: Voorburg)
naam: J. Kok-van Olst (6/12/1908) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M. Cogenbach (20/7/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G.P. van Helten (2/3/1915) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C. Verboon (1/2/1916) (Woonplaats: Vlaardingen)
naam: M.C. Verboon (20/6/1913) (Woonplaats: Vlaardingen)
naam: G. v.d. Knaap (18/2/1911) (Woonplaats: Overschie)
naam: W.F.A. v.d. Kleij (16/6/1892) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1934
Wandelgroep: Nat. Jongeren Verbond Rotterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1138
Deel:1934, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1399 - 2263