Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: M.F. de Wekker (12/11/1905) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H. Vos (24/12/1910, Electricien) (Woonplaats: Groningen)
naam: A.J. Meijer (15/10/1910, electro. monteur) (Woonplaats: Groningen)
naam: J. Zuiderhoek (14/9/1913, onderw.) (Woonplaats: Groningen)
naam: W. van Agteren (12/4/1913, leerling zeev. sch.) (Woonplaats: Groningen)
naam: Chr. Bruggenkamp (28/1/1912, onderw.) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: Kl. de Vrij (18/12/1914, Boekhouder) (Woonplaats: Joure)
naam: N.H. van Cappelle (17/9/1908) (Woonplaats: Haartensdijk Fr.)
naam: D. Kramer (21/12/1911) (Woonplaats: Wirdum Fr.)
naam: H.F. Galjaard (7/10/1898, analyst) (Woonplaats: Meppel)
naam: L.F. Polak (22/4/1896, winkelier) (Woonplaats: Meppel)
naam: H. Witvoet (16/11/1903, chauffeur) (Woonplaats: Meppel)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1139
Deel:1934, burgers individueel, volgnummers 2264 - 2746