Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Keesje (3/9/1907, kleerm.) (Woonplaats: Ermelo)
naam: A. Snaayer (17/5/1898, Amanuensis) (Woonplaats: Weurt)
naam: W. van den Broek (6/11/1904) (Woonplaats: Weurt)
naam: G. Lugt (9/8/1910, kantoobed.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: M.G. Koeman (10/5/1914, Bakker) (Woonplaats: Utrecht)
naam: P. Pieters (6/5/1915, instrum. m.) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.P. Bloemkolk (23/11/1911, kantoorbediende) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. van der Steen (7/10/1911, boekh.) (Woonplaats: Utrecht)
naam: A.N. van den Broek (9/6/1914, Timmerm.) (Woonplaats: Utrecht)
naam: G. van Aarst (17/2/1915, Scholier) (Woonplaats: Utrecht)
naam: F.L. Kroesen (1/9/1913) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J.J. Hetterschij (29/12/1900, Verpleger) (Woonplaats: Den Dolder)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1139
Deel:1934, burgers individueel, volgnummers 2264 - 2746