Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Eggink (8/3/1906, lid. tr. pe. R.K.) (Woonplaats: Haarlem)
naam: D. van Kampen (11/1/1895, plct. Roode Kruis) (Woonplaats: Haarlem)
naam: W. Wokke (5/2/1902, gem. veldw.) (Woonplaats: Hoogkarspel)
naam: F. Caspers (5/6/1901, agent van politie) (Woonplaats: Deventer)
naam: D.P. van der Heijden (28/12/1884, Bakker) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: H.A. Maus (13/9/1905, dir. N.V.) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1139
Deel:1934, burgers individueel, volgnummers 2264 - 2746