Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.J. Gies (Koopman)
naam: A. Simons (2/8/1913, broodbezorger) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1140
Deel:1934, burgers individueel, volgnummers 2747 - 2866