Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. van Stokrom (17/2/1876, kantoorbediende) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Kuijpers (12/5/1917, Scholier) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: P. Lamaison van den Berg (14/6/1916) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G.A. Scheffer (7/12/1878, gen. maj. bd.) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.J. van Santen (21/6/1883, luitenant kol. Gen St) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. Gerlach (3/8/1883, kap. infie) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G. Santing (5/3/1916, Scholier) (Woonplaats: Den Haag)
naam: Th.L.A. Peters (9/12/1915, Scholier) (Woonplaats: Den Haag (Schev))
naam: M.C. van Waart (3/1/1917, Scholier) (Woonplaats: Den Haag (Schev))
naam: F. van Dijk (25/3/1881, proc. houder) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: W.B. Schrage (17/2/1917, Scholier) (Woonplaats: Emmen)
naam: C.W.J. Maten (1/4/1882, Metselaar) (Woonplaats: Zutphen)
Datum document:1934
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1140
Deel:1934, burgers individueel, volgnummers 2747 - 2866