Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A.B. Bosch (s.m.i.)
naam: A. Schilstra (dpl:sergt tit.)
naam: Cl.J. Marsman (dienstplichtig soldaat)
naam: L.G.J. van Dijk (dpl: sergt: tit.)
naam: H. Pikkerij (dpl: sergt: tit.)
naam: H. Lok (vrijw: korporaal)
naam: A.G. Bonefaas (vrijw: korporaal)
naam: A.Th. Pordon (vrijw: korporaal)
naam: J.J.H. Enninga (dpl: Korporaal)
naam: J. Sellies (dpl: Korporaal)
naam: L.C. Tol (dpl: Korporaal)
naam: J.W. van Oort (dpl: Korporaal)
naam: C. van de Paauw (dpl: Korporaal)
naam: J.C.L.M. de Laat (dpl: soldaat)
naam: P. Paar (dpl: soldaat)
naam: P.H. Roncken (dpl: soldaat)
naam: A.F. van Aken (dpl: soldaat)
naam: R. Koopman (dpl: soldaat)
naam: W.J. van Engeland (dpl: soldaat)
naam: J. Wolting (dpl: soldaat)
Datum document:1935
Wandelgroep: Verplegersdetachement 1e en 2e Compagnie Hospitaal Soldaten
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1141
Deel:1935, militairen, volgnummers 51 - 861