Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.J. Bos (11/11/1915, dpl)
naam: L. Burgstad (17/5/1915, Dienstplichtige)
naam: W. Honig (19/10/1915, Dienstplichtige)
naam: J.H. Hoefakker (19/12/1915, Dienstplichtige)
naam: G.A. van der Linde (24/1/1914, Dienstplichtige)
naam: J. Nijkamp (1/4/1915, Dienstplichtige)
naam: J. van Ooyen (8/9/1913, Dienstplichtige)
naam: F. Rausch (29/11/1915, Dienstplichtige)
naam: P. Scheepens (30/11/1915, Dienstplichtige)
naam: L.J. Sens (9/5/1915, Dienstplichtige)
naam: J.A.M. Seesink (18/5/1915, Dienstplichtige)
naam: G. Verhoef (19/12/1915, Dienstplichtige)
naam: H. Vredenburg (28/7/1915, Dienstplichtige)
naam: J.Th. Buurman van Vreeden (25/2/1909, reserve 1 lt.)
naam: F.P. Peijster (Sergeant)
naam: J. de Duif (dienstplichtig pl.)
Datum document:1935
Wandelgroep: Grenadiers
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1141
Deel:1935, militairen, volgnummers 51 - 861