Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.J. van Hoogstraten (21/5/1899, reserve 1 luitenant)
naam: L.H. Serré (21/5/1905, reserve 1 luitenant)
naam: J.W. de Groot (19/3/1912, reserve 2e luitenant)
naam: A.C.H. van Wijmeren (15/2/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: J. Lobbezoo (20/9/1912, dienstplichtig sergeant)
naam: F.J.A. Gubbels (27/12/1915, dienstplichtig sergeant)
naam: H.F.M. van der Woude (26/5/1915, dienstplichtig sergeant)
naam: A. Nederhof (25/10/1914, dienstplichtig sergeant)
naam: W.P.K. Relik (2/12/1915, dienstplichtig korporaal)
naam: G.J. Veldman (12/7/1913, dienstplichtig sergeant)
naam: A.P.B. de Brouwer (21/7/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: J.C. Jansen (27/5/1915, dienstplichtig sergeant)
naam: H. Tromp (15/4/1914, dienstplichtig sergeant)
naam: K. van Wijnen (12/6/1915, dienstplichtig sergeant)
naam: H.M.M. Kersemaekers (3/12/1913, dienstplichtig sergeant)
naam: J.F.A. Borremans (12/5/1915, dienstplichtig sergeant)
Datum document:1935
Wandelgroep: 6e Regiment Infanterie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1141
Deel:1935, militairen, volgnummers 51 - 861