Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: E. Kortenbosch (29/3/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: M.J. Jansen (2/1/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: R.J. Langereis (21/9/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: C. Snel (24/3/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: D. Aafjes (17/11/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: C.E. Kroese (dienstplichtig korporaal)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1141
Deel:1935, militairen, volgnummers 51 - 861