Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: B.B. Zadick (17/10/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: P.A.G. van Galen (20/2/1913, dienstplichtig soldaat)
naam: M.A. Jansen (19/6/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: F.B. Benniker (1/5/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: G.J. Noevers (5/9/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: W.J.G. Giesbers (28/3/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: Zanen (dienstplichtig sergeant)
naam: Hollander (Dienstplichtige)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1141
Deel:1935, militairen, volgnummers 51 - 861