Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H. Heins (30/4/1910, 2e Luitenant)
naam: J. Nienhuis (31/3/1910, Sergeant)
naam: H. van Arkel (14/1/1913, reserve sergeant)
naam: E.J. Broekers (11/10/1915, reserve sergeant)
naam: T.L. Houdret (11/8/1914, reserve sergeant)
naam: B. de Jonge (4/2/1912, reserve sergeant)
naam: J.M. Veldhuizen (8/8/1912, reserve sergeant)
naam: W.M.J. Werker (13/7/1912, reserve sergeant)
naam: L. Bos (14/11/1908, korperaal)
naam: J.W. Bilder (17/3/1915, dienstplichtig korporaal)
naam: A.J.H. van Roekel (18/12/1914, dienstplichtig korporaal)
naam: P.H.C. Buijs (13/7/1913, dienstplichtig korporaal)
naam: J.W. Scholten (20/11/1911, dienstplichtig korporaal)
naam: J.K. Minderhoud (15/11/1915, dienstplichtig korporaal)
naam: W. Boeschoten (28/1/1915, dienstplichtig korporaal)
naam: W.J. Offermans (5/6/1915, dienstplichtig soldaat)
Datum document:1935
Wandelgroep: Regiment Motor Artillerie
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1142
Deel:1935, militairen, volgnummers 862 - 1406