Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H. Schouten (9/3/1914, Dienstplichtige)
naam: L.C. van Spronsen (17/11/1914, Dienstplichtige)
naam: J.N. Straathof (15/2/1914, Dienstplichtige)
naam: D.F. Mosterd (17/2/1915, Dienstplichtige)
naam: Katsma (opperw.)
Datum document:1935
Wandelgroep: 2e R.V.A.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1142
Deel:1935, militairen, volgnummers 862 - 1406