Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Regouin (2/4/1915, Soldaat)
naam: P.A. de Ridder (1/8/1915, Soldaat)
naam: J.W. Rosier (16/6/1915, Soldaat)
naam: W.J. Vos (19/9/1915, Soldaat)
naam: L.W. Krijger (dienstplichtig sergeant)
Datum document:1935
Wandelgroep: Motordienst
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1142
Deel:1935, militairen, volgnummers 862 - 1406