Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Russchen (21/2/1909, marech.)
naam: A. Witvoet (19/7/1911, marech.)
naam: J.B. Waanders (18/10/1910, marech.)
naam: P. Niehof (17/3/1912, marech.)
naam: H.J.A.F. Heethuis (marech.) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1935
Wandelgroep: 1e, 2e en 4e Div. Kon. Marechaussee
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1142
Deel:1935, militairen, volgnummers 862 - 1406