Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Dourlein (pijper 1 kl.)
naam: J. Benne (pijper 2 kl.)
naam: A. Ruwe (mar. 1 kl.)
naam: J. v.d. Hoeven (sergeant z. verpl.)
Datum document:1935
Wandelgroep: afd. Mariniers Rotterdam
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1142
Deel:1935, militairen, volgnummers 862 - 1406