Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Nehmelman (6/9/1910) (Woonplaats: Utrecht)
naam: A. Heymans (10/12/1907) (Woonplaats: Utrecht)
naam: W. van Wijk (2/4/1902) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. van Duivenboden (13/8/1903) (Woonplaats: Utrecht)
naam: P. Schmidt (8/4/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. Oostrum (1/3/1916) (Woonplaats: Utrecht)
naam: W. Ploeg (1/2/1904) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. van der Kieft (13/2/1916) (Woonplaats: Utrecht)
naam: P. de Beij (7/4/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: I. Nehmelman (6/12/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: K. Wits (1/9/1913) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1935
Wandelgroep: Laat Uw Body Royaal Ontwikkelen, Utrecht
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1143
Deel:1935, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1407 - 2285