Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.H. Goossens (30/4/1916)
naam: P.F. Goossens (30/7/1899)
naam: G.J. Kas (25/2/1907) (Woonplaats: Vlissingen)
naam: K. Kokké (9/8/1911)
naam: J.J. Lucieer (5/12/1911)
naam: L.H.C. van Randwijk (1/7/1901)
naam: J. Scheltens (11/1/1910)
naam: G.C. Reijers (11/1/1910)
naam: M. Boreel
Datum document:1935
Wandelgroep: Zeeuwsche Wandelsp. Ver.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1143
Deel:1935, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1407 - 2285