Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P.W.S. Kalker (13/5/1905) (Woonplaats: Gorinchem)
naam: W.C. v.d. Wal (30/4/1909) (Woonplaats: Gorinchem)
naam: E.G. de Jongh (29/11/1909) (Woonplaats: Gorinchem)
naam: G. Kuintjes (19/7/1905) (Woonplaats: Gorinchem)
naam: G. v.d. Hooff-Verkerk (24/4/1898) (Woonplaats: Gorinchem)
Datum document:1935
Wandelgroep: "Hellas"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1143
Deel:1935, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1407 - 2285