Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L. Heitzeman (22/11/1916) (Woonplaats: Vlaardingen)
naam: H. van Os (Woonplaats: Vlaardingen)
Datum document:1935
Wandelgroep: Wandelsp. Ver. "Vlaardingen"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1143
Deel:1935, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1407 - 2285