Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. van Effrink (24/9/1895) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: J. Morren (12/6/1908) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: H. Monen (4/1/1915) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: W. ter Wolbeek (12/8/1916) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: L. Edixhoven (12/7/1914) (Woonplaats: Amersfoort)
naam: J. van Donkelaar (24/3/1912) (Woonplaats: Amersfoort)
Datum document:1935
Wandelgroep: "Zonder Uitvallers Terug" Amersfoort
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1143
Deel:1935, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1407 - 2285