Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.A. Engelkens (21/10/1916) (Woonplaats: Haag)
naam: A. Everaarts (6/10/1919, Bbankw.) (Woonplaats: Gron.)
naam: J.A. Frenkel (30/3/1919, schol.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G.C. Felderhoff . (26/7/1917, kantb.) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: G. Franken (3/2/1918, Loodg.) (Woonplaats: Dort)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1144
Deel:1935, burgers individueel, volgnummers 2286 - 2714