Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: S.C. van Riezen (11/1/1911, koopm.) (Woonplaats: Zeist)
naam: A.J.T. Roeleven (4/7/1909, kleerm.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.W. Roobol (1/5/1890, N.Herv. Pred.) (Woonplaats: Wintersw.)
naam: J.W. Rutten (23/2/1910, boekh. bedr.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.A. Selbach (8/10/1902, Winkelbed.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: T. van Schaijk (19/5/1916, Kapper) (Woonplaats: Waalwijk)
naam: S.P.J. Schipperheijn (19/1/1907, boekh.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G.N.H. Schneeman (23/2/1913, Student) (Woonplaats: Beek bij Nijmegen)
naam: A.J. Schravendijk (25/1/1910, Klerk) (Woonplaats: Apeld.)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1145
Deel:1935, burgers individueel, volgnummers 2715 - 3200