Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: D.P. v.d. Heyden (28/12/1984, Bakker) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1145
Deel:1935, burgers individueel, volgnummers 2715 - 3200