Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: N.W. van Donselaar (15/9/1917, schr. rijksd.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: K.G.H.H. Doyle (1/2/1919, schol.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: P. Tolmer (10/7/1879, hoofdass.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G.W. Goedhart (12/9/1877, ds. herv.) (Woonplaats: Holwerd)
naam: P. Gerrits (25/2/1917) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: T. van der Graaf (27/12/1916, mach. b. w.) (Woonplaats: Gouda)
naam: H.A. Gerritsen (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1145
Deel:1935, burgers individueel, volgnummers 2715 - 3200