Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: S.J. van Loo (12/3/1917, schol.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: W. Linthorst (26/7/1917, schol.) (Woonplaats: Pey-Echt)
naam: H. Lammerinks (4/10/1877, kleerm.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: H.T.C. Lammerinks (3/2/1917, bankw.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: G.H, van Leeuwen (20/10/1881, kab. mont.) (Woonplaats: Tilb.)
naam: W.A. Luijnenburg (2/7/1918, schol.) (Woonplaats: Gouda)
naam: C.W.J. Maten (1/4/1882, metsel.) (Woonplaats: Zutphen)
naam: H. Mast (16/5/1880, gep. mach. NS) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: D.C. Moolhuyzen (28/4/1918, schol.) (Woonplaats: Nijmegen)
Datum document:1935
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1145
Deel:1935, burgers individueel, volgnummers 2715 - 3200