Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.J. Wassenberg (15/9/1916, dienstplichtig soldaat)
naam: J.J. Goldsmits (13/9/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: J. Willemsen (18/4/1916, dienstplichtig soldaat)
naam: J.C.A. Vermeulen (11/3/1915, dienstplichtig soldaat)
naam: D.P. Termoshuizen (18/3/1916, dienstplichtig soldaat)
naam: A. Polfliet (13/4/1916, dienstplichtig soldaat)
naam: J.C. Arbon (Wachtmeester)
Datum document:1936
Wandelgroep: 7 RVA
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1147
Deel:1936, militairen, volgnummers 773 - 1379