Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A.C. van Kamer (22/7/1912)
naam: A.G. Bessem (5/6/1917) (Woonplaats: Rijswijk)
naam: A. Braun (3/12/1916) (Woonplaats: Den Haag)
naam: E.A.J. Dijkman (29/10/1914) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J. Guijt (23/3/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: C.Chr. v.d. Heuvel (26/5/1918) (Woonplaats: Den Haag)
naam: F.W. van Rantwijk (5/8/1914) (Woonplaats: Den Haag)
naam: P. Rullman (25/2/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: Sj. Scharroo (13/7/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A. van Solinge (29/1/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A.F. van Velsen (17/11/1917) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G.J. Balm (23/12/1897) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.J. van Starrenburg (18/1/1898) (Woonplaats: Den Haag)
naam: C. van Wieringen (3/2/1910) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H.M. Dijkman (18/6/1917, reserve wachtmeester) (Woonplaats: Ede)
naam: W.J. Schutte
Datum document:1936
Wandelgroep: N.J.V. Vendel der Haagsche Burgerwacht
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663