Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: G. Herlé (3/6/1885) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Bons (24/10/1917) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: M.J. Selle (17/10/1900) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: M. Krikke (30/4/1915) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Krikke (31/8/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Krikke (15/7/1918) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: L. Wassenaar (1/10/1918) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: A. Feenstra (13/10/1913) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: J. Burgen (28/7/1904) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: W. Wieshahn (10/1/1918) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: M. Bolding (19/5/1918) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: B.J.J.M. de Goede (4/1/1916) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1936
Wandelgroep: Comité A'damsche Wandelsp. Vereen.
Wandelgroep: W.S.V. Amsterdam Centrum
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663