Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.W. Louwerens (12/11/1894) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: T. Simons (26/9/1915) (Woonplaats: Delft)
naam: J. van Oort (16/4/1916) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: G.M. Smits (29/6/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W. Tijssen (25/3/1899) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: C.P. Kerssen (21/7/1912) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.Th. van Duyn (15/6/1916) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: M. Snoek (12/5/1917) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: E.H. Hoek (4/7/1911) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: J.J. v.d. Ent (1/7/1913) (Woonplaats: Barendrecht)
naam: P. Dijkman (18/9/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1936
Wandelgroep: R.W.V.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663