Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.E. Eggink (7/9/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. van der Boon (15/10/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: S. Aptroot (20/7/1913) (Woonplaats: Den Haag)
naam: R. van Helsdingen (31/7/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. v.d. Hilst (5/2/1915) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.H. Ludeker (12/7/1913) (Woonplaats: Driebergen)
naam: Joh.A. Visser
Datum document:1936
Wandelgroep: Nat. J. Verb. afd. Den Haag
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663