Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L.H. Kortekaas (11/12/1909) (Woonplaats: Den Haag)
naam: G.J. Bakker (3/8/1904) (Woonplaats: Rijswijk)
naam: D. de Geus (20/10/1899) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.A.W. Zuur (15/7/1914) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.H. Tuijnder (28/6/1910) (Woonplaats: Wassenaar)
naam: P.J. Beukers (16/8/1904) (Woonplaats: Schev.)
naam: J. van Heel (9/5/1919) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.F. van Tijen (21/2/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: R. Bouwmeester (23/5/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A. Veldhuis (4/4/1919) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H. Tideman (10/11/1919) (Woonplaats: Den Haag)
naam: D. Hartog (4/11/1920) (Woonplaats: Wassenaar)
naam: B. van Heel (17/2/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: D. van Gendt (9/11/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: H. Blom (8/12/1921) (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1936
Wandelgroep: "Groep Kortekaas" Den Haag
Wandelgroep: "D.B.T." Den Haag
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1148
Deel:1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380 - 2663